Loopbaanadvies

werk vanuit je kwaliteiten

Op een zeker punt in je loopbaan kan het zijn dat je werk meer energie kost dan dat het oplevert. Dit gaat aan je knagen.
Een dergelijke situatie heeft veel invloed op het functioneren in het algemeen, zowel op je werk als in je de privésituatie.
Scopra biedt zowel voor organisaties als voor particulieren loopbaanadvies aan. We onderzoeken de huidige situatie en maken een implementatieplan voor het realiseren van de gewenste situatie.

Gemotiveerde werknemers

Behoeften van werknemers en organisaties veranderen.  Met goed loopbaanmanagement kunt u medewerkers ondersteunen en de continuïteit van uw organisatie borgen. De loopbaan toolkit van Scopra geeft uw medewerkers veel inzicht in hun persoonlijke kracht en mogelijkheden, creëert nieuwe energie en hogere arbeidsproductiviteit.  

Het aanbieden van loopbaancoaching levert u veel op:                                                  Zelfvertrouwen, vitaliteit, positieve energie op de werkvloer, betrokken en gemotiveerde werknemers

Werk dat bij je past

Als je werknemer geen plezier beleeft aan zijn werk, dan heeft dat veel invloed op het functioneren in het algemeen. Scopra kan deze werknemer voorzien van loopbaanadvies. Kwaliteiten en valkuilen worden zichtbaar, wat ruimte schept voor het maken van een gerichte keuze binnen je organisatie of naar een andere werksituatie. Komen jij en je werknemer overeen dat tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt overgegaan, dan is niet altijd duidelijk hoe een vervolgstap eruit gaat zien. Een onafhankelijk advies en begeleidingstraject kan het proces ondersteunen en versnellen. Scopra werkt met een zorgvuldig samengesteld maatwerktraject voor een vooraf besproken periode.