Drijfverenanalyse

mensen en organisaties in beweging brengen

Als mensen kunnen doen waar ze goed in zijn en in een omgeving werken die bij ze past, zijn ze niet alleen heel gemotiveerd, maar presteren ze ook veel beter. Ze voelen zich verbonden met de organisatie en dat werkt positief door in het team en in de gehele organisatie. De drijfverenanalyse biedt een objectieve analyse van de onderliggende motivatie van mensen. De methode kent zeven verschillende drijfveren die elk worden weergegeven met een kleur. Alle drijfveren spelen een rol, meestal hebben mensen voorkeur voor twee of drie prominente drijfveren. Elk drijfverenprofiel is dynamisch en heeft zijn sterke en minder sterke kanten. Er is geen ‘goed’ of ‘fout’. De Profile Dynamics-instrumenten zijn ontwikkeld op basis van het gedachtegoed van de Amerikaanse psycholoog dr. Clare W. Graves.  De analyse kan online worden afgenomen en heeft vele toepassingen.

Scopra is sinds 2009 gecertifceerd door Profile Dynamics

Teamanalyse en organisatieprofiel

Soms is het lastig om grip te krijgen op een team dat ‘niet lekker loopt’. Fricties tussen teamleden zijn vaak terug te voeren op verschillen in drijfveren. Een teamanalyse van Profile Dynamics geeft inzicht in onderlinge verhoudingen en biedt handvatten om constructief samen te kunnen werken en juist gebruik te maken van de onderlinge verschillen. Communicatie, processen en teamspirit zijn allemaal afhankelijk van elkaar en hoe goed de leden van het team elkaar kennen en op elkaar ingespeeld zijn.  De inzichten analyse en de teamtraining leveren objectieve aanknopingspunten op voor het verbeteren van de samenwerking in het team. 

Scopra kan op basis van de individuele profielen van medewerkers ook een organisatie-analyse voor u uitvoeren. In één oogopslag ziet u duidelijk waar de organistie goed aansluit bij haar mensen en waar het stroef loopt. Op basis van het organigram kunt u gerichte persoonlijke en organisatorische ontwikkelingen initiëren, cultuurveranderingen begeleiden, de onderlinge samenwerking verbeteren en uw beleid en de communicatie goed afstemmen op uw medewerkers. 

individuele analyse

De wereld verandert in hoog tempo, dat vraagt veel aanpassingsvermogen. Op het werk zien ze graag dat je betrokken bent, flexibel, slagvaardig en resultaatgericht.  Goed bereikbaar bij het werken op afstand. Hoe bevalt de samenwerking? Hoe kijk jij naar je huidige werkzaamheden? 

Als je doet waar je goed in bent, en werkt in een passende omgeving, ben je niet alleen meer gemotiveerd, maar zul je ook beter presteren. Je voelt je meer betrokken bij het team en de organisatie waarvoor je werkt. 

De drijfverenanalyse van Profile Dynamics is een krachtig instrument dat je inzicht geeft in jouw drijfveren en je laat zien wat jouw voorkeuren zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van functies en taken.  Ook kun je eruit afleiden met wie je van nature goed of minder goed kunt samenwerken, hoe je omgaat met veranderingen en welke stijl van leidinggeven het beste bij je past. 

Het maken van de drijfverenanalyse neemt ca. 25 minuten in beslag. Je ontvangt een kleurrijk rapport en een uitgebreide mondelinge toelichting.

drijfverenanalyse scholieren & studenten

Profile Dynamics® heeft een analyse ontwikkeld voor studenten en scholieren. Het geeft inzichten in wat jou motiveert en bij je past. Het helpt een bij het maken van een profielkeuze en het kiezen van een geschikte opleiding. Met de inzichten uit de drijfverenanalyse kun je je talenten verder ontwikkelen voor de toekomst. De analyse is daarmee een krachtige aanvulling op beroepskeuzetesten.   

Voor mentoren en ouders biedt de drijfverenanalyse voor scholieren en studenten handvatten om jongeren te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij het uitstippelen van de loopbaan.

Na het maken van de drijfverenanalyse ontvangt de scholier of student een  persoonlijke rapportage en een uitgebreide mondelinge toelichting. 

Drijfverenanalyse voor de sport

De drijfverenanalyse van Profile Dynamics geeft sporters en coaches inzicht in wat drijft en wat remt. Kennis en bewustwording van de drijfveren helpt bij het motiveren van de sporter, het verbeteren van de communicatie, de samenwerking en dynamiek in het team en een passende manier van coachen. Zowel in de breedtesport als de topsport. 

Elk waardensysteem kent zijn kwaliteiten, maar ook valkuilen, en heeft zijn eigen omgeving nodig om tot volledige bloei te komen en een maximale prestatie neer te zetten. 

Constructieve feedback ondersteunt de persoonlijke ontwikkeling. Hiervoor kan de 360-gradenfeedback als instrument ingezet worden.

De gebruikers van Profile Dynamics zijn enthousiast. Zij ervaren de drijfverenanalyse als ‘herkenbaar’, ‘eenvoudig en praktisch’, ‘breed toepasbaar’, en de persoonlijke rapportage leest ‘als op het lijf geschreven’.