Paardencoaching

Coaching met paarden

Een paard is in staat om organisaties en particulieren een eerlijke en zuivere spiegel voor te houden. Door middel van oefeningen naast het paard wordt de kern van de vraag helder. Dit brengt bewustwording op gang, een eerste stap om te kunnen gaan begrijpen. Scopra biedt zowel voor organisaties als voor particulieren coaching met paarden aan.

Een paard is sensitief. Leeft in het hier en nu en signaleert de kleinste verandering bij de ander. Een paard is naast prooidier ook een kuddedier en kan alleen overleven als de kudde overleeft. Als een paard in contact komt met een persoon, zal het paard op onderzoek gaan of het mogelijk is zich te verbinden. Verbinding is nodig om te overleven in de natuur. Het paard voelt of iemand authentiek en congruent is. Met congruent wordt bedoeld: klopt het gedrag met het gevoel. Het paard heeft geen oordeel over de mens. Reacties zijn puur en vanuit het hier en nu

Een paard geeft non-verbale feedback, binnen het coachen met paarden wordt dit spiegelen genoemd. Deze feedback gaat over wat het paard ervaart. Is er balans? Is de situatie vertrouwd?. Je wordt bewuster van jouw eigen gedrag en de reactie van het paard hierop. Door het stellen van vragen kan een vertaalslag gemaakt worden naar jouw eigen vraagstuk

Coaching met paarden kan confronterend zijn. Een paard is oprecht en draait er niet omheen en geeft aan hoe jij wordt ervaren vanuit zijn perspectief, als onderdeel van de kudde. Tegelijkertijd is een paard vriendelijk en zacht.

Vaak kunnen mensen goed aangeven wat ze denken en moeten. De vragen gaan meer over voelen en willen. Barrieres worden naast het paard snel zichtbaar. Paarden hebben niks met woorden en laten zich niet misleiden. Tijdens de coachsessies kan vaak al snel een stap gezet worden naar het maken van nieuwe keuzes en het oefenen met nieuw gedrag.

Een paard spiegelt, verbindt, steunt, brengt je in het hier en nu en geeft vaak rust en ruimte. Ruimte voor jezelf en de nieuwe inzichten.

Binnen coachen met paarden zijn er 3 niveaus

Binnen coachen met paarden zijn er 3 niveaus

Gedrag

Gedrag van de coachee in samenwerking met het paard

 

Intra-psychisch

Het paard als spiegel voor de innerlijke toestand van de coachee (bewust/onbewust)

Systematich

Het paard kan iets of iemand representeren uit het systeem van de coachee

In de methodiek van het paard als spiegel, kan het paard verschillende functies hebben

Motivator

Een paard oefent aantrekkingskracht uit op mensen en daagt uit tot handelen

Spelpartner

Al spelenderwijs leren in 
het hier en nu

Spiegel

Inzicht verkrijgen doordat het paar oprecht communiceert

Rolmodel

Een voorbeeldfunctie hebben

Brug

Het herwinnen van zelfvertrouwen door positieve ervaringen op te doen met/naast het paard.

coaching met paarden - organisaties

Vertrekkende vanuit een specifieke vraag stelt Scopra in nauw overleg een programma samen.  Dit kan bijvoorbeeld een programma zijn voor het verbeteren van de samenwerking binnen het team, waarbij gestart wordt met het maken van een verhelderende drijfverenanalyse van Profile Dynamics(r) in combinatie met een actieve en resultaatgerichte teamsessie naast het paard.

Een team ontstaat, wanneer elk teamlid bereid is om samen te werken aan een gezamenlijke doelstelling

Om als team succesvol te kunnen zijn is het belangrijk dat er vertrouwen is en er veiligheid en integriteit gevoeld wordt. Daarnaast is heldere communicatie is essentieel voor  samenwerking.

Een paard in de kudde

Een paard is een prooidier en een vluchtdier en overleeft in de vrije natuur alleen in een kudde met soortgenoten. De rollen worden in de kudde verdeeld. Er zijn leiders, volgers en drijvers. De samenwerking in een kudde paarden, symboliseert de samenwerking van een team. Wil de samenwerking goed zijn, is het essentieel te weten wat ieders rol in het team (de kudde) is. Een paard reageert altijd vanuit zijn gevoel en  natuurlijk instinct en altijd op zijn intuïtie. Is de intentie bij de ander oprecht, dan ontstaat er ruimte voor vertrouwen en het aansluiten bij de kudde.

Werkwijze

Van te voren overleggen we welke doelstelling u heeft met deze training en wat het gewenste resultaat van de training is. Door met het gehele team aan de slag te gaan met praktische opdrachten in een veilige en inspirerende omgeving, ontstaat de mogelijkheid als team te groeien en de kwaliteiten in het team te ontdekken en verder te ontwikkelen.

De aansturing van het proces wordt op een professionele manier begeleid.

In onze training staat veiligheid centraal. Voorafgaand aan onze training ontvangt u nadrukkelijk uitleg en instructies over de veiligheid voor de deelnemers, veiligheid met en rondom het paard en de veiligheid in de groep. gegeven. Ervaring met paarden is niet nodig. Alle oefeningen vinden uitsluitend vanaf de grond plaats.

We werken buiten, omdat buiten werken letterlijk ruimte geeft. We adviseren daarom passende kleding en stevig schoeisel.

Coaching met paarden geeft bewustzijn en inzicht. Het paard spiegelt en geeft een directie blik op het hier en nu.

Het streven is elk teamlid handvatten te geven om een volgende stap te kunnen zetten in de praktijk. Met inzichten in elkaars kwaliteiten kunnen de deelnemers samen verder groeien als team.

Coaching met paarden - particulieren

Coaching met paarden op individuele basis is er voor iedereen die kennis wil maken met de methodiek van het paard als spiegel of deze wil ervaren voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Het vertrekpunt kan een speciaal thema zijn of een bepaalde vraag, maar dit is niet per se nodig. Vaak komt tijdens een sessie coaching met paarden via het paard naar boven wat aandacht nodig heeft en waar je in het dagelijks leven mee te maken hebt of tegen aan loopt. 

Ervarin met paarden of paardrijden is niet nodig. Er wordt tijdens een sessie coaching met paarden niet op paarden gereden. 

Je gaat tijdens een sessie coaching met paarden met verschillende oefening de verbinding en samenwerking met het paard aan. Deze ontmoeting levert vaak al waardevolle inzichten op.

Samen gaan we in gesprek over wat er zich in het contact afspeelt. Daarin wordt de koppeling gemaakt naar het dagelijkse leven of een werksituatie. Onbewuste patronen worden zichtbaar waardoor meer bewustzijn gecreëerd wordt. 

Er is aandacht voor de persoonlijke kwaliteiten en waarden. Dit brengt vaak positieve  emoties in mensen los. Hierdoor voelen ze zich krachtiger. Interne belemmeringen worden losgelaten en mensen voelen weer ruimte.